Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   

 

06.09.2020

Wszyscy wychowankowie przyjeżdżający do internatu w niedzielę, będą mieli mierzoną temperaturę i dezynfekowane ręce. 

Do internatu mogą przyjechać tylko zdrowi wychowankowie - bez objawów infekcji.

Przypominamy: 

Wychowanek nie może przyjechać do internatu, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych


03.09.2020

WAŻNA INFORMACJA 

Prosimy rodziców i młodzież o obowiązkowe zapoznanie się z: 

 

Regulaminem stołówki w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się covid-19 

 

1. Przed wejściem do stołówki każda osoba korzystająca z żywienia powinna umyć ręce i zdezynfekować środkiem znajdującym się przed wejściem do pomieszczenia zgodnie z instrukcją 

2. Posiłki oraz zastawa stołowa podawane są przez osobę do tego wyznaczoną-obsługę stołówki: 

a) przed przystąpieniem do wydawania posiłków pracownik myje i dezynfekuje ręce środkiem do tego przeznaczonym zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk 

b) podczas wydawania posiłków stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych oraz maseczki lub przyłbicy 

3. Wszyscy korzystający ze stołówki zachowują dystans (1,5 m). 

4. Przy jednym stoliku posiłek może spożywać jedna osoba. 

5. Każdy wychowanek może wybrać posiłek tylko dla siebie

6. Po zakończeniu posiłku brudne naczynia należy odnieść do okienka pokonsumpcyjnego 

7. Uczniowie spożywają posiłki zgodnie z ustalonym czasem wydawania posiłków, pod opieką wychowawcy. 

Śniadanie 6.15 - 7.30 

Obiad I   11.30 - 13.00 

Obiad II  14.00 - 15.40 

Kolacja   18.00 - 20.00 

Dodatkowe godziny wydawania obiadów: 

10.00- 10.10 

11.00- 11.10 

16.40- 17.10 

8. Po każdej turze posiłków pracownik obsługi internatu myje i dezynfekuje stoły i krzesła oraz miejsce wydawania przed wydaniem posiłku kolejnej grupie wychowanków. 

9. Wynoszenie kanapek z jadalni jest możliwe tylko i wyłączenie w zamykanych pojemnikach lub woreczkach śniadaniowych. 

10. Zalecamy, aby wychowankowie nie korzystali z telefonów komórkowych podczas posiłku. 

11. Zalecamy, aby wychowankowie spożywali kolacje w II turach: 

I tura (18.00-19.00) - uczniowie V LO oraz uczniowie I zmiany ZSE 

II tura ( 19.00-20.00) - uczniowie II zmiany ZSE


28.08.2020
Kwaterowanie wychowanków do internatu ZSE odbędzie się w dniu 31.08.2020
- od godziny 16.00 klasy pierwsze
- od godziny 18.00 klasy II, III, IV


Do internatu wychowankowie przywożą tylko niezbędne rzeczy, w tym:
- własną kołdrę, poduszkę, koc, poszwę, poszewkę, prześcieradło
- odzież
- maseczki\ przyłbice i jednorazowe rękawiczki ochronne oraz płyn do dezynfekcji
- książki i przybory szkolne
- artykuły higieny osobistej
- woreczki śniadaniowe oraz foliowe worki na śmiecie
- klapki pod prysznic
- kubki


ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE ZSE

1. Wszyscy wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z „Wytycznymi dla szkół i placówek - wrzesień 2020” opracowanymi przez MEN i GIS oraz do ich przestrzegania.
2. Wychowanek nie może być przyjęty do internatu, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
3. Do internatu przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez
objawów infekcji - przed wejściem do placówki – podczas kwaterowania każdemu wychowankowi będzie mierzona temperatura.
4. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do internatu osób z zewnątrz
(również rodziców). Zapraszamy rodziców do telefonicznego kontaktu z wychowawcami.
5. Obowiązuje całkowity zakaz zamawiania posiłków do internatu.
6. Posiłki na jadalni proszę spożywać pojedynczo przy stoliku 
(z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 m)
7. Wychowanek jest zobowiązany zgłosić wychowawcy ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
8. Wychowanku, jeżeli poczujesz się źle podczas pobytu w internacie,
niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
9. Wychowankowie są zobowiązani do zapoznania się z informacją o
zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas stanu epidemii i są zobowiązani do przestrzegania tych zasad (opracowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny)
1. Częste mycie rąk i dezynfekcja
2. Niepodawanie dłoni i unikanie uścisków
3. Unikanie dotykania ust, nosa, oczu
4. Mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych
5. Ostrożne korzystanie z telefonu i jego dezynfekowanie
6. Utrzymywanie dystansu (1,5 m) od rozmówcy
7. Higiena podczas kaszlu i kichania
8. Odpowiednie odżywianie i nawadnianie organizmu
9. Korzystanie z zaufanych źródeł informacji GIS, MZ
10. Wychowanku, ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z
przestrzeni wspólnych budynku. 
Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe). Systematycznie dezynfekuj ręce.
11. Rekomendujemy ograniczanie kontaktów bezpośrednich między
wychowankami, zachowanie dystansu społecznego w salach (1,5m) i w innych pomieszczeniach wspólnych internatu (korytarzach, łazienkach, natryskach, na jadalni, świetlicy, w pokoju nauki, w pokojach wychowawców). 
Odwiedziny wychowanków w innych pokojach dozwolone są tylko w uzasadnionych przypadkach, za zgodą wychowawcy oraz z zachowaniem dystansu 1,5 m.
12. Wychowanku, ogranicz kontakty z wychowankami, wychowawcami i
pracownikami internatu przebywającymi na terenie placówki. W
przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj
dystans społeczny- odległość 1,5 m od rozmówcy.
13. Wychowanku, noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku i zachowaj bezpieczną odległość od innych osób – rekomendowany dystans to min. 1,5 m. Prosimy rodziców, aby zaopatrzyli swoje dzieci w środki ochrony osobistej ( maseczki lub przyłbice, płyny do dezynfekcji).
14. Wychowanku, podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym
łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do
zamkniętego kosza i umyj ręce.
15. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
16. Używaj jedynie swoich rzeczy ( np. przyborów, akcesoriów, komórek,
komputerów, rzeczy osobistych, środków higienicznych itp.) - niczego nie
pożyczaj od innych wychowanków.
17. Wychowankowie mają obowiązek przechowywać własne podręczniki,
przybory szkolne oraz rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć do nich dostęp osób trzecich. Wychowawca ma obowiązek sprawdzić, czy wychowanek utrzymuje porządek w swoich rzeczach. 
Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów.
18. Wychowanku dołóż wszelkich starań, aby twój pokój był utrzymany w
czystości i higienie.
19. Jeżeli to możliwe, często wietrz swój pokój.
20. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego
pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po
zużyciu do właściwego worka z odpadami.
21. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem i dezynfekowanie.
22. Wychowankowie mogą wychodzić z internatu do godziny 20.00, po tej godzinie każde wyjście z placówki musi być uzgodnione z wychowawcami, rodzice muszą telefonicznie wyrazić zgodę na wyjście wychowanka z internatu.


OPŁATA ZA WRZESIEŃ 2020 WYNOSI: 

- zakwaterowanie: 50

- wyżywienie: 308 zł (22 dni). 

  Wiecej informacji dostępne tutaj


21.08.2020

Lista osób przyjętych do internatu ZSE w roku szkolnym 2020/2021 dostępna tutaj


Prosimy rodziców i młodzież o obowiązkowe zapoznanie się z wytycznymi MEN i GIS dla szkół i placówek na rok szkolny 2020/2021 tutaj


26.06.2020

Zdjęcia pokoi w Internacie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie