Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Samorząd Internatu

Rozwijając postawy prospołeczne naszej młodzieży, oraz chcąc zachęcić ją do wzajemnej współpracy na linii: internat - wychowankowie, w placówce funkcjonuje Samorząd Internatu ZSE. Jest to komórka składająca się z wychowanków naszego internatu wybranych przez pozostałych wychowanków internatu w demokratycznych wyborach. Wybory odbywają na przełomie wrzesień/październik i mają na celu wyłonienie: przewodniczącego oraz zastępców Samorządu Internatu, oraz skarbnika.

Zarząd Samorządu Internatu

Przewodniczący Samorządu: Jakub Bajdak
Zastępca Przewodniczącego Samorządu: Kamil Ryba
Skarbnik: Mateusz Ziąber

Sekretarz: Marcin Steciuk
Członkowie: Paweł Szymanik, Izabela Dziak, Anna Kotlińska, Andrzej Kasica

Opiekun Samorządu Internatu: mgr Edyta Chorzępa 

Wybór przewodniczących poprzez głosowanie młodzieży dotyczy także działających na terenie Internatu ZSE Sekcji i Kół Zainteresowań:

 

Koło honorowego dawcy krwi (zobacz szczegóły) 

  Przewodniczący: Szymon Tyczyński, opiekun sekcji: mgr Piotr Woźny

Koło florystyczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Magdalena Renkas, opiekun sekcji: mgr Józefa Mazur

Koło wolontariatu (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Kamila Olejarka, opiekun sekcji: mgr Dorota Szubart-Rosicka

Koło informatyczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Patryk Pacanowski, opiekun sekcji: mgr inż. Grażyna Kuźniar

Sekcja kulturalno-oświatowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Agata Mazurek, opiekun sekcji: mgr Alicja Grzebyk

Sekcja nauki (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Konrad Stolarz, opiekun sekcji: mgr Janusz Głowiak

Sekcja plastyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Julia Nykiel, opiekun sekcji: mgr Joanna Drupka

Sekcja biblioteczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Hubert Kobos, opiekun sekcji: mgr Katarzyna Chudzik

Sekcja sanitarno-higieniczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Anita Ząbik, opiekun sekcji: mgr Marta Rusin

Sekcja turystyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Kamil Ryba, opiekun sekcji: mgr Krzysztof Holdenmajer

Sekcja sportowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Marcin Kornafel, opiekun sekcji: mgr Cecylia Brud

Przewodniczący grup wychowawczych:

Grupa I:     Mateusz Ziąber
Grupa II:    Jakub Bajdak
Grupa III:   Paweł Szymanik
Grupa IV:   Piotr Frendo
Grupa V:    Anna Kotlińska

Grupa VI:   Andrzej Kasica

Grupa VII:  Kamil Kot