Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Samorząd Internatu

Rozwijając postawy prospołeczne naszej młodzieży, oraz chcąc zachęcić ją do wzajemnej współpracy na linii: internat - wychowankowie, w placówce funkcjonuje Samorząd Internatu ZSE. Jest to komórka składająca się z wychowanków naszego internatu wybranych przez pozostałych wychowanków internatu w demokratycznych wyborach. Wybory odbywają na przełomie wrzesień/październik i mają na celu wyłonienie: przewodniczącego oraz zastępców Samorządu Internatu, oraz skarbnika.


Zarząd Samorządu Internatu w roku szkolnym 2020/2021.

Przewodniczący Samorządu: Maciej Zając
Zastępca Przewodniczącego Samorządu: Aneta Kutyła
Skarbnik: Dawid Kurzępa

Członkowie: Sandra Ćwikła, Karol Wrona, Maciej Futyma, Dawid Lis.


Opiekun Samorządu Internatu: mgr Edyta Chorzępa 

Wybór przewodniczących poprzez głosowanie młodzieży dotyczy także działających na terenie Internatu ZSE Sekcji i Kół Zainteresowań:

 

Koło honorowego dawcy krwi (zobacz szczegóły) 

  Przewodniczący: Kacper Gęborys, opiekun sekcji: mgr Piotr Woźny

Sekcja dekoracyjna  (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: - - - - - - - , opiekun sekcji: Ewelina Błońska-Rybarczyk

Koło wolontariatu (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Ewelina Boroń, opiekun sekcji: mgr Dorota Szubart-Rosicka

Koło informatyczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Maciej Futyma, opiekun sekcji: mgr Piotr Woźny

Sekcja kulturalno-oświatowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Aneta Kutyła, opiekun sekcji: mgr Alicja Grzebyk, Ewa Kornak

Sekcja nauki (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: - - - - - - - , opiekun sekcji: mgr Janusz Głowiak

Sekcja plastyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: - - - - - - - , opiekun sekcji: mgr Joanna Drupka

Sekcja biblioteczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Dawid Kurzępa, opiekun sekcji: mgr Katarzyna Chudzik

Sekcja sanitarno-higieniczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: - - - - - - - , opiekun sekcji: mgr Dorota Szubart-Rosicka

Sekcja turystyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Łukasz Sroczyk, opiekun sekcji: mgr Krzysztof Holdenmajer

Sekcja sportowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: - - - - - - - , opiekun sekcji: mgr Cecylia Brud

Koło taneczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Aneta Kutyła, opiekun sekcji: mgr Edyta Chorzępa

Koło ekologiczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Michał Mytych, opiekun sekcji: Waldemar Znojek

Przewodniczący grup wychowawczych:

Grupa I:     Paweł Grechuta, zastępca: Jan Makara
Grupa II:    Mikołaj Data, zastępca: Hubert Bujdasz
Grupa III:   Karol Wrona, zastępca: Krzysztof Kufel
Grupa IV:   Karol Jarema, zastępca: - - - - - - - - - -
Grupa V:    Oliwia Solarz, zastępca: Dominika Knapp
Grupa VI:   Sylwia Rzucidło, zastępca: Aleksandra Bielec
Grupa VII:  Maciej Futyma, zastępca: Sandra Ćwikła