Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Samorząd Internatu

Rozwijając postawy prospołeczne naszej młodzieży, oraz chcąc zachęcić ją do wzajemnej współpracy na linii: internat - wychowankowie, w placówce funkcjonuje Samorząd Internatu ZSE. Jest to komórka składająca się z wychowanków naszego internatu wybranych przez pozostałych wychowanków internatu w demokratycznych wyborach. Wybory odbywają na przełomie wrzesień/październik i mają na celu wyłonienie: przewodniczącego oraz zastępców Samorządu Internatu, oraz skarbnika.

Zarząd Samorządu Internatu

Przewodniczący Samorządu: Katarzyna Kopiec
Zastępca Przewodniczącego Samorządu: Daniel Sowa
Skarbnik: Wiktor Sowa

Sekretarz: Mikołaj Szetela
Członkowie: Marcin Serafin, Kacper Stawiarz, Natalia Małek

Opiekun Samorządu Internatu: mgr Edyta Chorzępa 

Wybór przewodniczących poprzez głosowanie młodzieży dotyczy także działających na terenie Internatu ZSE Sekcji i Kół Zainteresowań:

 

Koło honorowego dawcy krwi (zobacz szczegóły) 

  Przewodniczący: Szymon Tyczyński, opiekun sekcji: mgr Piotr Woźny

Koło florystyczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Karolina Dżochowska, opiekun sekcji: mgr Józefa Mazur

Koło wolontariatu (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Anita Ząbik, opiekun sekcji: mgr Dorota Szubart-Rosicka

Koło informatyczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Jakub Wojdyła, opiekun sekcji: mgr inż. Grażyna Kuźniar

Sekcja kulturalno-oświatowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Weronika Deć, opiekun sekcji: mgr Alicja Grzebyk

Sekcja nauki (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Konrad Stolarz, opiekun sekcji: mgr Janusz Głowiak

Sekcja plastyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Magdalena Renaks, opiekun sekcji: mgr Joanna Drupka

Sekcja biblioteczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Dawid Sitek, opiekun sekcji: mgr Katarzyna Chudzik

Sekcja sanitarno-higieniczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Anita Ząbik, opiekun sekcji: mgr Marta Rusin

Sekcja turystyczna (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Jakub Ta, opiekun sekcji: mgr Krzysztof Holdenmajer

Sekcja sportowa (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Mikołaj Dec, opiekun sekcji: mgr Cecylia Brud

Koło taneczne (zobacz szczegóły)

  Przewodniczący: Bartek Lasocki, opiekun sekcji: mgr Edyta Chorzępa

Przewodniczący grup wychowawczych:

Grupa I:     Paweł Solarz
Grupa II:    Piotr Jankowski
Grupa III:   Paweł Szymanik
Grupa IV:   Mateusz Sabat
Grupa V:    Natalia Małek

Grupa VI:   Katarzyna Kopiec

Grupa VII:  Sebastian Złotek