Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   

Z życia placówki

Pobyt wychowanków w internacie ZSE uwarunkowany jest przestrzeganiem norm, zasad, wartości, dzięki którym każda młoda osoba będzie się czuć bezpiecznie i komfortowo. Czas pobytu w internacie jest zorganizowany i odbywa się według Planu dnia, w oparciu o pewne zasady. Młodzież w  swoim codziennym życiu internackim kieruje się Kodeksem grupowym, tak by każdy mógł czuć się bezpiecznie i komfortowo.

Młodzież podzielona jest na siedem grup wychowawczych.
 
I    piętro to grupy: V i VI   (grupy żeńskie)

II  piętro to grupy: I, IV  (grupy męskie)

III piętro to grupy: II, III  (grupy męskie)

oraz grupa VII, której pokoje rozmieszczone są na wszystkich trzech piętrach.

W placówce obowiązuje Plan dnia który wytycza rytm życia internackiego, oraz warunkuje prawidłowy podział czasu na niezbędne czynności i zajęcia. Jest więc czas na pobudkę, toaletę poranną, przygotowanie do wyjścia do szkoły, czas wolny, naukę własną, posiłki, zajęcia zorganizowane (świetlicowe), oraz ciszę nocną. Szczegółowy opis jest zawarty poniżej.

Plan dnia:

1. Pobudka, toaleta poranna od 06:00

2. Śniadanie 06:15 - 07:15

3. Sprzątanie pokoi, toaleta poranna 07:15 - 08:00

4. Nauka własna 08:00 - 10:00

5. Obiad dla I zmiany 11:30 - 13:00

6. Obiad dla II zmiany 14:00 - 15:30

7. Dodatkowy obiad 16:40 - 17:30

8. Czas wolny 13:00 - 16:00

9. Nauka własna 16:00 - 18:00

10. Kolacja 18:15 - 20:00

11. Zajęcia świetlicowe 19:40 - 21:40

12. Toaleta wieczorna 21:00 - 22:00

13. Cisza nocna 22:00 - 06:00

Kodeks grupowy:

1. Nie mówimy do siebie po nazwisku, nie przezywamy się.

2. Staramy się być dla siebie mili i wyrozumiali.

3. Pomagamy sobie w kłopotach i nauce.

4. Nie bijemy się, nie wyrządzamy krzywdy.

5. Nie bierzemy cudzych rzeczy bez zgody właściciela.

6. Nie obgadujemy się nawzajem, nie plotkujemy.

7. Nie wyśmiewamy się z innych, słabszych.

8. Nie niszczymy cudzych rzeczy.

9. Nie znęcamy się nad słabszymi i młodszymi.

10. Rozwiązujemy problemy - nie przez kłótnie, lecz prowadząc spokojne rozmowy.

11. Włączamy niśmiałych do wspólnych działań.

12. Staramy się pomóc skrzywdzonym.

13. Informujemy dorosłych (wychowawców) o zaobserwowanych przypadkach przemocy.

Młodzież ma możliwość uczestnictwa również w zorganizowanych formach spędzania wolnego czasu, działających na terenie placówki Sekcjach i Kołach Zainteresowań. Są to między innymi zajęcia sportowe (wyjścia na halę sportową), zajęcia kulinarne (nauka gotowania i przyrządzania posiłków), zajęcia florystyczne (sztuka komponowania kwiatów), wycieczki oraz wyjścia do kina, realizowanie się w Sekcji wolontariatu - współpraca ze stowarzyszeniem TITUM, czy honorowego oddawania krwi.

Pozostawanie w dniach wolnych od nauki

W normalnych warunkach wychowanek może pozostawać w Internacie wyłącznie w tygodniu roboczym przewidzianym Regulaminem Placówki - tj. od niedzieli od godziny 17:00 do piątku do godziny 20:00.

W sytuacjach wyjątkowych, gdy zachodzi konieczność pozostania wychowanka w Internacie w dniach wolnych od nauki z uwagi na odrabianie zajęć, konkursy, uczestnictwo w zawodach sportowych bądź inne podobne okoliczności bezpośrednio związane ze szkołą, w której uczy się wychowanek, pozostanie wychowanka w placówce jest możliwe na ściśle określonych warunkach:

  1. Konieczność pozostania w internacie podczas weekendu musi być zgłoszona wychowawcy grupy do czwartku (do 18:30).
  2. Każda sytuacja związana z koniecznością pozostania wychowanków w internacie podczas weekendu, musi być potwierdzona (osobiście, telefonicznie, pisemnie) przez trenerów (dotyczy uczniów V LO i Gimnazjum Sportowego), a w przypadku wychowanków z innych szkół, tylko w sytuacjach dotyczących wyłącznie kwestii edukacyjnych, czyli: odpracowanie zajęć szkolnych, konkursy bądź olimpiady szkolne. Fakt pozostania wychowanka w Internacie ma być potwierdzony przez nauczyciela właściwej szkoły oraz przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące pobytu wychowanków w dniach wolnych znajdują się w Regulaminie Internatu.