Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Koło Wolontariatu

Opiekun mgr Dorota Rosicka-Szubart

 

"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela."

                                                                                                                            Jan Paweł II

 

      Wolontariusze skupieni w Kole Wolontariatu - systematycznie uczestniczą i pomagają w zajęciach terapeutycznych organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych. 

                                                                                

Koło Wolontariatu działające w internacie ZSE powstało w 2006 roku. Działalność Koła polega na realizowaniu zadań wynikających z idei wolontariatu, czyli dobrowolnym i bezpłatnym wykonywaniu czynności na rzecz innych.

Podstawowym zadaniem realizowanym przez Koło jest propagowanie wśród wychowanków idei wolontariatu oraz współpraca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „TITUM”. Wolontariusze systematycznie biorą udział w ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych – pomagają terapeutom w prowadzeniu terapii stymulującej i wspomagającej rozwój psychoruchowy dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.         Wolontariusze uczestniczą w zajęciach terapeutycznych według ustalonego harmonogramu, podczas zajęć realizują wspólnie z dziećmi zadania i wskazówki terapeutów.

Każdego roku od roku 2006 w internacie ZSE na przełomie listopada i grudnia organizowana jest przez wolontariuszy  akcja PODARUJ PLUSZAKA – czyli zbiórka zabawek pluszowych dla dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia TITUM.
Koło Wolontariatu organizuje  również co roku w grudniu ZABAWĘ MIKOŁAJKOWĄ dla dzieci ze Stowarzyszenia Titum, podczas której dzieci otrzymują zabawki pluszowe zebrane podczas akcji „Podaruj Pluszaka”, bajki  oraz słodycze.
W 2014 roku szkolnym rozpoczęliśmy współpracę z Dziennym Oddziałem Terapeutycznym dla Dzieci z Autyzmem i w ramach tej współpracy zorganizowane zostały w grudniu 2014 roku  Mikołajki dla dzieci autystycznych, podczas których dzieci również otrzymały zabawki, bajki  oraz słodycze.

     Wolontariat jako dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych to nie tylko dawanie czegoś od siebie. Praca w wolontariacie pozwala na rozwijanie posiadanych umiejętności, zdobywanie nowych doświadczeń niezbędnych na rynku pracy, odkrywanie nowych talentów, poczucie sensu pomagania innym oraz uzyskanie osobistej satysfakcji. Podczas pracy z dziećmi niepełnosprawnymi młodzi ludzie kształtują takie cech osobowości jak: tolerancja, życzliwość, akceptacja, otwartość oraz odpowiedzialność. Młodzież z naszego internatu ma możliwość podejmować zadania wzbogacające jej doświadczenia i umiejętności. Udział w wolontariacie, w wyniku nabytych doświadczeń, pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na zawód, studia, a czasem po prostu dorosnąć.08.11.2016

W miesiącu listopadzie i grudniu w internacie prowadzona jest akcja PODARUJ PLUSZAKA, czyli zbiórka zabawek pluszowych dla dzieci niepełnosprawnych ze Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Titum

 Organizatorem akcji jest działające w internacie Koło Wolontariatu. Zebrane zabawki zostaną ofiarowane dzieciom podczas Zabawy Mikołajkowej. Wszyscy, którzy mają w domach niepotrzebne, niezniszczone zabawki, proszeni są, aby włączyli się w akcję, wspólnie z wolontariuszami z Koła Wolontariatu

Organizator Dorota Rosicka-Szubart