Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Sekcja Sanitarno-Higieniczna

Opiekun mgr Marta Rusin

 

Celem działalności sekcji sanitarno- higienicznej jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród wychowanków:

      1.      Dbałości o czystość sal sypialnych oraz pomieszczeń wspólnych

      2.      Mobilizowania do podnoszenia estetyki wszystkich pomieszczeń internackich

      3.      Kształtowania postaw sprawiedliwości i obiektywizmu

      4.      Wspólne ustalanie zasad ocen przyznanych za poszczególne punkty w arkuszu ocen.

5.   Organizowanie comiesięcznego konkursu czystości w grupach od I-VII.

Przegląd pokoi pod względem czystości odbywa się w obecności przewodniczącej oraz jednego lub dwóch przedstawicieli grup. W arkuszu ocen wpisane są oceny za poszczególne zadania. Pod koniec semestru następuje podsumowanie punktów uzyskanych w ciągu całego semestru oraz wyłonienie zwycięskiej sali.

Ponadto:

- Współpraca z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Wdrażanie programów i działań profilaktycznych.

- Pogadanki na tematy zdrowotne. Rozmowy na temat zdrowia fizycznego i psychicznego.

- Kształtowanie postaw asertywności.