Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Sekcja Nauki

Opiekun mgr Bożena Woźny

 

Głównym założeniem funkcjonowania Sekcji nauki jest motywowanie wychowanków do osiągania jak najwyższych stopni z poszczególnych przedmiotów (np. poprzez podejmowania prac dodatkowych na ocenę wyższą np. prace projektowe-semestralne).

Sekcja nauki dokonuje również wraz z wychowawcami grup okresowej kontroli postępów w nauce wszystkich wychowanków, wyniki te są analizowanie i na ich podstawie określa się te osoby, którym należy pomóc w nauce.  Pomoc ta realizowana jest przez indywidualne rozmowy i kojarzenie par samopomocowych.

Sekcja nauki organizuje również konkurs na najlepszego ucznia w internacie. Wyniki te będą ogłoszone na koniec I i II semestru. Kolejnym zadaniem Sekcji jest promocja czytelnictwa wśród wychowanków.