Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   

 
Zasady rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie


INSTRUKCJA DLA RODZICÓW I KANDYDATÓW DO INTERNATU NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się na podstawie złożonych podań zarówno przez wychowanków chcących kontynuować pobyt w placówce jak i osób ubiegających się po raz pierwszy o miejsce w Internacie. Podanie do pobrania pod adresem: www.internat.elektronik.rzeszow.pl.
 2. Podanie o przyjęcie do placówki można składać w sekretariacie internatu przy ulicy Dąbrowskiego 56 ( parter pokój nr. 5, w godz. 07:00 – 15:00 ).
 3. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. W pierwszej kolejności przyjmowani są na podstawie złożonych podań wychowankowie, którzy kontynuują naukę i pobyt w internacie oraz uzyskali pozytywną opinię Zespołu Wychowawców. W dalszej kolejności na wolne miejsca przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Zespołu Szkół Sportowych (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum sportowe według kryteriów wewnątrzszkolnych), uczniowie pozostałych szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów mogą się ubiegać o przyjęcie do placówki, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca.
  * Zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 4. Decyzje o przyjęciu ucznia do internatu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych na wniosek Komisji Rekrutacyjnej, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu.
 5. Od decyzji istnieje możliwość odwołania się na piśmie do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od opublikowania listy uczniów przyjętych (www.internat.elektronik.rzeszow.pl).
 6. Osoba przyjęta do internatu, która podjęła decyzję o rezygnacji, proszona jest o niezwłoczne poinformowanie placówki o zaistniałym fakcie.
 7. Każdy mieszkaniec Internatu ma obowiązek korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce internackiej.
 8. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w internacie reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły.
 9. Internat sprawuje opiekę nad wychowankami od godziny 17:00 w niedzielę do godziny 20:00 w piątek, przepis ten nie dotyczy uczniów Zespołu Szkół Sportowych którzy z racji treningów i meczów przebywają w internacie również w czasie weekendu, specjalnie dla nich organizowana jest całodobowa opieka wychowawców.
 10. Kontakt z Internatem Zespołu  Szkół Elektronicznych w Rzeszowie przy ulicy Dąbrowskiego 56, osobisty lub pod numerem telefonu 17 854 28 96.

 

Terminarz rekrutacji do internatu w roku szkolnym 2018/2019.

 

· 14 maja – 08 czerwca 2018 - przyjmowanie podań od uczniów chcących kontynuować pobyt w internacie w kolejnym roku szkolnym.

·  28 maja – 09 lipca 2018 – przyjmowanie podań od uczniów pierwszy raz starających się o miejsce w internacie. Warunkiem podstawowym jest przyjęcie ucznia do wybranej szkoły potwierdzone pieczątką na podaniu do internatu.

· 13 lipca 2018 – ogłoszenie wyników naboru. 

     Listy uczniów przyjętych do internatu będą wywieszone w placówce, można również uzyskać informacje telefoniczną pod numerem telefonu 17 854 28 96, oraz na stronie internetowej internatu: www.internat.elektronik.rzeszow.pl

 

Osoba przyjęta do internatu w dniu zakwaterowania musi posiadać:

 • - Własną pościel ( poszwy, prześcieradło, poduszka)
 • - Piżamę, szlafrok , klapki , kapcie
 • - Przybory toaletowe, ręcznik.