Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Koło Informatyczne

Opiekun mgr inż. Grażyna Kuźniar

 

SEKCJA – KOŁO INFORMATYCZNE
Opiekun: mgr inż. Kuźniar Grażyna
Cele:
1.    Rozwijanie zainteresowań technologią informatyczną.
2.    Uświadomienie, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.
3.    Kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami.
4.    Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera, oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
5.    Rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów.

    Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich chętnych mieszkańców Internatu, którzy pragną pogłębi wiedzę z TI oraz tych, którzy mają problemy w opanowaniu posługiwaniem się programów użytkowych.
Zarząd Sekcji planuje przeprowadzenie zajęć edukacyjnych  dotyczących:
a)    opracowywania za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów
b)    stosowania komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin
c)    dostrzegania korzyści wynikających ze stosowania komputerów i technologii informacyjnej
d)    dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów
e)    wybierania, łączenia i celowego stosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia
    W ramach Sekcji planuje się spotkania uczniów w ramach pomocy koleżeńskiej w nauce z wykorzystaniem edukacyjnych stron internetowych do pogłębiania wiedzy z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia.  
Przewidywane efekty:
Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie:
1.    doboru właściwego narzędzia oraz dostosowanie środowiska programu do rozwiązania zadania
2.    zdobywania umiejętności wykorzystania komputera i oprogramowania do tworzenia
3.     multimedialnych prezentacji tematycznych
4.    umiejętności korzystania z Internetu, wyszukiwania potrzebnych informacji
5.    opracowywania za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów
6.    stosowania komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin
7.    dostrzegania korzyści wynikających ze stosowania komputerów i technologii informacyjnej
8.    dostrzegania korzyści i zagrożeń związanych z rozwojem zastosowań komputerów
9.    wybierania, łączenia i celowego stosowania narzędzi informatycznych do rozwiązywania typowych praktycznych i szkolnych problemów ucznia.
Propozycja Sekcji dla chętnych wychowanków Internatu:
a)    seria edukacyjnych zajęć interaktywnych powiązanych z prezentacją filmów – „Plik                i Folder - odkrywcy Internetu”, które. obejmują krótkie opisy przygód, a następnie ćwiczenia rozwijające i utrwalające zasady bezpiecznego korzystania z komputera oraz Internetu.
 
b)    Bezpieczeństwo w sieci – rodzaje zagrożeń budowanie świadomości o zagrożeniach sieciowych wśród użytkowników Internetu. Prosta, atrakcyjna forma przekazu ma ułatwić naukę bezpiecznych zachowań online.
c)    Symptomy uzależnienia od komputera
d)    Ochrona własności intelektualnej w Internecie
e)    Oszustwa Internetowe
f)    Zagrożenia:
• Podszywanie się pod inne osoby
• Fałszywe strony
• Fałszywy sklep, sprzedawca
    W ramach Sekcji działa Zespół Redakcyjny Gazetki Internetowej Internatu.
W trakcie spotkań redakcyjnych – Zespół zapoznaje się z warsztatem dziennikarskim, redaguje różne formy wypowiedzi publicystycznej, kształci wrażliwość na słowo mówione i pisane, przeprowadzania wywiadów, tworzenia sondaży, itp. W czasie spotkań z Zespołem Redakcyjnym odbywają się Zajęcia Koła Dziennikarskiego w czasie, których młodzież uczy się samodzielności w myśleniu, działaniu, wyrażaniu poglądów, twórczej aktywności, a także pracy w zespole.