Witamy na stronach Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.


Współpracujemy ze szkołami:

   


Koło Honorowego Dawcy Krwi

Opiekun mgr Piotr  Woźny

 

Idea honorowego oddawania krwi opiera się na dobrowolności, potrzebie bezinteresownego niesienia pomocy innym, najbardziej potrzebującym osobom.

W naszym internacie od zawsze było grono wychowanków, którzy chcieli aktywnie uczestniczyć w pomocy na rzecz innych osób.

Początki Koła Honorowego Dawcy Krwi sięgają roku 2008 i od tego czasu młodzież naszego internatu chętnie i aktywnie włącza się do akcji oddawania krwi. Systematycznie współpracujemy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie i według ich sugestii organizujemy akcje.

 Do naszego koła należy młodzież pełnoletnia (tylko taka może oddawać krew), która spełnia określone Ustawą warunki o oddawaniu krwi.
Kilka ciekawostek:
•    Krew, składniki krwi i produkty krwiopochodne należą do najczęściej stosowanych środków leczniczych
•    Na świecie pobiera się około 108 milionów jednostek krwi rocznie
•    Zapotrzebowanie na  krew wzrasta
•    Liczba krwiodawców ma tendencję spadkową, szczególnie w sezonie urlopowym
•    Liczba transfuzji w Polsce wynosi około 1.500.000 rocznie
•    Nie byłoby to możliwe bez dobrej woli i ofiarności honorowych dawców
Każdy uczestnik honorowego oddawania krwi ma wielką osobistą satysfakcję ze spełnienia dobrego uczynku i okazania pomocy potrzebującym. W końcu nie każdy ma okazję przyczyniać się, na co dzień do ratowania ludzkiego życia!